סרטונים

מתוך ועידת ישראל לתעופה 2019

מתוך ערוצי המדיה השונים

כנס איגוד הטייסים 2014

כנס איגוד הטייסים 2014 - דווח, תחקיר וחיסיון בעולם הרפואה, פרופ' אמיתי

כנס איגוד הטייסים 2014 - היבטים ניהוליים בתעופה

כנס איגוד הטייסים 2014 - הבהרות משפטיות

כנס איגוד הטייסים 2014 - מנהל רת"א גיורא רום

כנס איגוד הטייסים 2014 - דברי פתיחה קברניט יוסי שוב

כנס איגוד הטייסים 2014 - דווח, תחקיר וחיסיון בעולם התעופה, עו"ד רז יצחק

כנס איגוד הטייסים 2014 - פרופ' אסא כשר

כנס איגוד הטייסים - 30 מאי 2013

כנס איגוד הטייסים 30 מאי 2013 (1)

כנס איגוד הטייסים 30 מאי 2013 (2)

כנס איגוד הטייסים 30 מאי 2013 (3)

כנס איגוד הטייסים 30 מאי 2013 (4)