מבנה ומטרות האיגוד

– לפעול לקידום, שיפור ושמירה על רמת בטיחות הטיסה בישראל.

 להשמיע את דעת טייסי האיגוד בכל ההיבטים המקצועיים של התעופה המסחרית.

– לייצג את טייסי האיגוד מול רשויות המדינה.

– לדאוג לרווחת הטייסים כעובדים תוך יעוץ, ליווי ותמיכה בכל ענין תעסוקתי – הסכמי עבודה, ארועי בטיחות, שמירה על בריאות.

– האיגוד פועל לשמירה על יחסי עבודה תקינים ועזרה הדדית בין חבריו.


האיגוד הארצי לטייסי נתיבי אויר בישראל הוקם כאגודה בשנת 1976. זהו איגוד עובדים מקצועי, החבר במעמד עצמאי באירגון ההסדרות החדשה, באגף לאיגוד מקצועי  האיגוד הישראלי חבר בפדרצית הבינלאומית של איגודי הטייסים
IFALPA, ופועל במישור הבינלאומי בנושאים רבים הקשורים לתעופה מסחרית.

האיגוד הארצי לטייסי נתיבי אויר בישראל הוקם כאגודה בשנת 1976. זהו איגוד עובדים מקצועי, החבר במעמד עצמאי באירגון ההסתדרות החדשה, באגף לאיגוד מקצועי.
האיגוד הישראלי חבר בפדרצית הבינלאומית של איגודי הטייסים ופועל במישור הבינלאומי בנושאים רבים הקשורים לתעופה מסחרית.

חברי מועצה ופעילים

חברי מועצת איגוד הטייסים:

אל על: יוסי שוב, טדי בלומנאו, דני פת, גיל בן דוד, יוסי יהב, גדעון מנדלסון, רפי בוימל, רוני שלמוני, חגי מאייר, תמיר אניב, דן שגב, רן אלקבץ, איל מגל, קב' מידן בר.

ישראייר: בני טבק ועמית שרון.

ארקיע: אריאל בר אשר, איתי פלד, אייל בירק.

התעשייה האווירית: רונן פרינץ.

כים ניר: אברהם ורבר.

פעילים: אילן הייט, איקה ברנדט – סגן נשיא IFALPA, אביהו פטישי – חבר ועדת ביקורת, רפי לובן, חבר ועדת ביקורת, מנחם אילן – בטיחות, גדי אריאל – ועדה משפטית, אפרים בר – ADO, יוסי הוד – ביטחון, חורב דור – EGE, גדעון אשל – ביצועי אנוש.

ליצירת קשר

08-9150694

או מלאו פרטים ואנו נחזור אליכם